top of page

Hva er nevrorefleksologi? 

promobilder_refleksologforeningen_-4779-

 

Nevrorefleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – nevrorefleksologi.

Nevrorefleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

En nevrorefleksolog benytter i hovedsak egne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker, ørerefleksologi og bindevevsteknikk.

Nevroefleksologibehandling retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet. Nevrorefleksologi kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.

 

Vi behandler alle aldersgrupper.

 

 

Hvorfor virker nevrorefleksologi?

 

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor vi ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

 

Nevrorefleksologen arbeider med et permanent punktsystem på kroppen. Ved å stimulere disse punktene sendes signaler via nervesystemet. 

Punktene ligger i et kartlagt system, og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenfinner likevekt.

 

 

 

 

 

bottom of page